Gran Gala de Música e Danza (Vilagarcía de Arousa, 25 de Abril 2015)