Soft Ball en Pilates!

Este novo curso introducimos na escola as SOFT BALLS  ou PELOTAS PEQUENAS! Con este novo accesorio…

  • facilitamos unha maior conexión co noso centro, xa que as pelotas axudan a activar os músculos involucrados na estabilidade. Isto normalmente fai que sintamos un traballo máis profundo e fisicamente máis desafiante.
  • axudamos a manter unha alineación correcta xa que a pelota ofrece un punto de referencia dende o cal moverse.
  • desafiamos o control e a mobilidade das articulacións.
  • desenvolvemos (debido a natureza inestable da pelota e súa limitada base de soporte) a musculatura estabilizadora máis profunda, xa que o corpo ten que traballar un maior equilibrio e control.

A que esperas para vir probalas?